Raporty okresowe 2018

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017r. - 31.01.2018 r. Pobierz
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 30.04.2018 r. Pobierz
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 25.07.2018 r. Pobierz
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018r. - 31.10.2018 r. Pobierz

Raport roczny za 2017 r. - dnia 31.05.2018 r. opublikowany 01.06.2018 skorygpwany 07.06.2018
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności za 2017 Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2017 Pobierz
Sprawozdanie Biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2017 Pobierz

 
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio