Raporty ESPI 2017

RB33/2017 FE wydawcą gry NO THING na Nintendo Switch 2017-12-19  15:00 Pobierz

RB 32/2017 Zmiana terminu premiery Shadow Over Isolation. 2017-12-08 18:09 Pobierz

RB 31/2017 Termin premiery Frederic: Resurrection of Music na platformie Nintendo Switch.2017-11-28 09:43 Pobierz

RB 30/2017 FE wydawcą gry Fly O’Clock na Nintendo Switch.2017-11-20 16:11 Pobierz

RB 29/2017 Zakończenie procesu certyfikacji Frederic Resurrection of Music na Nintendo Switch 2017-11-17 08:36 Pobierz

RB 28/2017 FE wydawcą gry Timberman na Nintendo Switch.2017-11-14 08:21 Pobierz

RB 27/2017 Termin premiery Sparkle 2 Evo na platformie Nintendo Switch. 2017-10-24 09:32 Pobierz

RB/26/2017 Zakończenie procesu certyfikacji Sparkle 2 Evo na Nintendo Switch 2017-10-23 09:46 Pobierz

RB 25/2017 Termin premiery Violett na platformie Nintendo Switch. 2017-10-18 08:17 Pobierz

RB 24/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand  2017-10-17 13:45 Pobierz

RB 23/2017 Zakończenie procesu certyfikacji Violett Nintendo Switch 2017-10-17 08:44 Pobierz

RB 22/2017 Termin premiery Prodigy na platformie Seam i GOG. 2017-10-12 08:34 Pobierz

RB 21/2017 Podpisanie aneksu do umowy Fear Effect Sedna 2017-10-02 18:14 Pobierz

RB 20/2017 Zmiana nawy akcjonariusza posiadającego powyżej niż 5 % akcji spółki 2017-09-25 21:32 Pobierz

RB 19/2017 Rozpoczęcie produkcji Hollow 2 2017-09-22 08:06 Pobierz

RB 18/2017 Termin premiery Hollow na platformie Steam. 2017-09-21 07:58 Pobierz

RB 17/2017 Termin premiery Hollow na platformie Steam 2017-09-21 07:58 Pobierz

RB 16/2017 Podpisanie istotnej umowy 2017-08-30 08:35 Pobierz

RB 15/2017 Podpisanie istotnej umowy 2017-08-29 11:01 Pobierz

RB 14/2017 Podpisanie istotnej umowy.2017-08-20 20:05 Pobierz

RB 13/2017 Podpisanie istotnej umowy 2017-07-27 08:42 Pobierz

RB 11/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2017 2017-06-26 18:56 Pobierz

RB 10/2017 Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 26 czerwca 2017 roku.2017-06-26 18:50 Pobierz

RB 8/2017 Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POIR: Inteligentny Rozwój- Go To Brand 2017-06-22 11:24 Pobierz

RB 7/2017 Zmiana terminu premier gier Hollow i Shadow Over Isolation.2017-06-09 21:12 Pobierz

RB 6/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2017-05-31 21:06 Pobierz

RB 5/2017 Otrzymanie statusu autoryzowanego dewelopera na platformę Nintendo Switch. 2017-05-30 16:00 Pobierz

RB 4/2017 Rozwiązanie umowy dot. gry "Sand is The Soul" z MGP Studios na mocy porozumienia stron. 2017-05-29 20:41 Pobierz

RB 3/2017 Podpisanie istotnej umowy. 2017-04-18 08:31 Pobierz

RB 2/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu sektorowego GameInn. 2017-04-04 godz.: 16:19 Pobierz

RB 1/2017 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: Inteligentny Rozwój. 2017-03-13 godz.: 16:08 Pobierz

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio